Make your own free website on Tripod.com

Assalammua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh ... Jazakallah Khair ...

Sastera & Budaya

Apa ada pada kekata ... Hanya lukisan tanpa warna ...

Apa ada pada bahasa ... Hanya sebutan indah belaka ... 

Apa ada pada kita ... Hanya hamba tak punyai apa.

 

Sumbangkan Karya Nukilan anda dilelaman ini ...

kirimkan kepada: Moham'mad Rizal Bin Mesdar

Islamiah | Musafir Ikhlas` | Sastera Melayu